Hydra2 shromažďuje informace o výškách hladiny a průtocích řek a o zaplněnosti a odtocích z nádrží.

Hydra2 vznikla jako pokračování původního projektu Hydra autorů Valiho a Poustvy. Tento projekt už bohužel nepokračuje. Historická data byla převzata z původního projektu.

Hydra je služba snů,
informace má (nejen) od ČHMÚ.

Autor:
du-šan

Reference

AmCharts - kreslení grafů pomocí HTML5 a SVG. Verze: 3.18.6

http://www.amcharts.com/

DateRangePicker - kalendář s výběrem data

http://www.daterangepicker.com/